09150566946
محتوای اختیار معاملات چیست
۱۶۵۲۴۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۴۸

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۴۸

در ادامه قسمت قبل بخوانید....     در هر حال چیزهایی نیز وجود دارند که نمیدانید.شما نتایج تک تک معاملات را نمیدانید ولی می دانید که با داشتن این لبه در مجموع موفق خواهید بودبه جای اینکه ذهن خود را ...
اختیار معامله 522x295 - اختیار معامله،اختیار خرید،اختیار فروش

اختیار معامله،اختیار خرید،اختیار فروش

اختیار معامله (Option) اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک‌زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش ...