09150566946
محتوای ارائه خدمات مشاوره مالی
111 522x295 - برگزاری نمایشگاه تولیدات مهارت آموختگان آموزشگاه های فنی حرفه ای نیشابور

برگزاری نمایشگاه تولیدات مهارت آموختگان آموزشگاه های فنی حرفه ای نیشابور

سلام طبق گزارش آموزشگاه فنی حرفه ای ویراسرمایه، امروز ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، اولین نمایشگاه آموزشگاههای فنی حرفه ای شهرستان نیشابور،با حضور جمعی از مسئولین و مدیران فنی حرفه ای و شورای شهر نیشابور در ساعت ۱۰ صبح افتتاح گردید ...