09150566946
محتوای ارتوزایلین
16768 495x295 - زعفران و خرما روی تابلوی بورس کالا

زعفران و خرما روی تابلوی بورس کالا

امروز رقم می خورد؛ زعفران و خرما روی تابلوی بورس کالا بورس کالا ایران امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در حوزه محصولات کشاورزی میزبان عرضه ۴۵۰ کیلوگرم زعفران صادراتی و ۳۶۰ تن خرمای استعمران است. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ...