09150566946
محتوای ارزش دفتری
benjamin22 1 522x295 - بنیامین گراهام نظریه پرداز افسانه ای وال استری

بنیامین گراهام نظریه پرداز افسانه ای وال استری

بنیامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های پس از جنگ جهانی دوم است. کسانی مانند وارن بافت از شیوه ها و نظریات او بسیار الگو برداری کرده و کل ثروتش را از بازار بورس و ...