09150566946
محتوای ارزش سود
522x295 - روش محاسبه سود و زیان سرمایه‌گذاری (مخصوصا سهام)

روش محاسبه سود و زیان سرمایه‌گذاری (مخصوصا سهام)

  محاسبه سود حاصل از سرمایه‌گذاری، امری ساده است. این محاسبه، اطلاعاتی مهم برای هر سرمایه‌گذار محسوب می‌شود زیرا شخص می‌تواند عملکرد سرمایه‌گذاری خود را در مقایسه با تورم و یا در مقایسه با رشد شاخص بورس و… بسنجد. برای محاسبه‌ی درصد ...