09150566946
محتوای ارزش گذاری
معرفی کتاب ارزش‌گذاری به زبان ساده: چگونه شرکتی را ارزش‌گذاری، سهمی را انتخاب و سود کسب کنیم

معرفی کتاب ارزش‌گذاری به زبان ساده: چگونه شرکتی را ارزش‌گذاری، سهمی را انتخاب و سود کسب کنیم

ارزش گذاری از جمله مفاهیمی است  که از دیر باز مورد توجه مکاتب اقتصادی مختلف،سرمایه گذاران و مدیران بوده است.در پارادایم جدید مالی،خلق ارزش و ایجاد ثروت برای سهامداران از جمله اهداف اساسی تلقی می شود.دانش مدیریت مالی،دانش مطالعه چگونگی ...