09150566946
محتوای ارزندگی بورس
16315 522x295 - تاثیر مستقیم گشایش‌های اقتصادی بر رونق بورس

تاثیر مستقیم گشایش‌های اقتصادی بر رونق بورس

شمس عنوان کرد؛ تاثیر مستقیم گشایش‌های اقتصادی بر رونق بورس مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه معتقد است: تغییرات رویکردهای سیاسی تاثیر مثبتی در تعاملات بین‌المللی اقتصادی دارد که تاثیر مستقیمی بر رونق بازارسرمایه خواهد داشت. کوروش شمس در گفتگو با  پایگاه ...