09150566946
محتوای ارز تسوکی
ارز تسوکی اینو Tsuki Inu چیست؟

ارز تسوکی اینو Tsuki Inu چیست؟

درباره تسوکی اینو Tsuki Inu تسوکی یک توکن ضد تورم و جامعه محور که ۱۰۰ درصد غیر متمرکز است.این پروژه توسط جامعه تسوکی با استفاده از رای گیری اداره و کنترل می شود. تیم این پروژه در ابتدا ۵۰ درصد از تعداد کل ...