09150566946
محتوای اسامی کارگزاری ها
۱۷۲۵۲۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۴

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۴

درادامه قسمت ۳۳ بخوانید...     امیدوارم بعد از خواندن سه فصل قبلی حداقل فهمیده باشید که اینکه شما یک معامله گر هستید دلیلی بر این نمی شود که مانند یک معامله گر بیندیشید.همان طوری که بارها تاکید کرده ام ...
آینده 394x295 - معرفی کارگزاری "بانک آینده"

معرفی کارگزاری “بانک آینده”

شرکت کارگزاری بانک آینده شرکت کارگزاری آینده (سهامی خاص) از تاریخ هفتم خرداد ۱۳۹۰ پس از خرید کلیه سهام شرکت کارگزاری اندیشه برتر(سهامی خاص) در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردید، این شرکت کارگزاری در تاریخ یازدهم ...