09150566946
محتوای استان اردبیل
1 3 522x295 - لیست کلیه دفاتر پیشخوان سطح کشور بر اساس استان ها

لیست کلیه دفاتر پیشخوان سطح کشور بر اساس استان ها

لیست دفاتر پیشخوان سطح کشور دفاتر پیشخوان استان اردبیل دفاتر پیشخوان استان اصفهان دفاتر پیشخوان استان البرز
ImageHandler 7 522x295 - بهبود نقدشوندگی سهام به مدد ظرفیت‌های قانونی برای بازارگردان‌ها

بهبود نقدشوندگی سهام به مدد ظرفیت‌های قانونی برای بازارگردان‌ها

مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس عنوان کرد: بهبود نقدشوندگی سهام به مدد ظرفیت‌های قانونی برای بازارگردان‌ها به گفته میرخوشحال مسئولیت تعیین قیمت بر عهده بازارگردان بوده و موظف است مطابق با پارامترهای بازارگردانی اعلامی نسبت به انجام تعهدات ...