09150566946
محتوای استراتژی فردی
کتاب استراتژی فردی یک معامله گر

معرفی کتاب استراتژی فردی یک معامله گر

در کتاب استراتژی فردی یک معامله گر نوشته سید محمود حسینی مرحله به مرحله و گام به گام فعالیتهایی که لازم است تا شما انجام دهید و به آنچه که در زمینه کسب درآمد و ثروت از طریق معامله گری، ...