09150566946
محتوای استرس
2 522x295 - تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟ قسمت۴۲

تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟ قسمت۴۲

در ادامه قسمت قبل بخوانید....     من در این جمله تغییر کوچکی داده ام «مردم میبینند آنچه را که آموخته اند ببینند.و هر چیز دیگری برایشان نامرئی است تا زمانی که یاد بگیرند با آن انرژی که آگاهی را ...