09150566946
محتوای اسناد خزانه
ImageHandler 8 522x295 - اولین نماد اوراق گام در بازار سرمایه به بانک سپه تعلق گرفت

اولین نماد اوراق گام در بازار سرمایه به بانک سپه تعلق گرفت

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد: اولین نماد اوراق گام در بازار سرمایه به بانک سپه تعلق گرفت مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه اوراق گام تسهیلاتی است که برای کمک به تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی ایجاد شده است، بیان کرد: ...