09150566946
محتوای اشباع خرید
RSI2 1 522x295 - نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در RSI

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در RSI

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در RSI این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی ...
3 522x295 - ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش

ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش

آشنایی با مفهوم اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) اشباع خرید یا Overbought، به شرایطی می‌گویند که اعتقاد بر این است که سطح فعلی قیمت، بالاتر از ارزش ذاتی یا منصفانه سهام است. به طور کلی اشباع خرید حرکت ...