09150566946
محتوای اصل اوراق مشارکت دولت
44 522x295 - اوراق مشارکت چیست؟

اوراق مشارکت چیست؟

اوراق قرضه یا باند چیست؟ اوراق قرضه به اوراقی گفته می‌شود که صادرکننده تعهد می‌کند در طی یک بازه معین تعریف‌شده (عموماً یک‌ساله) سودی معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ سود به دارنده آن بپردازد و در پایان دوره اوراق، مبلغ ...
ImageHandler 10 522x295 - پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان سود و اصل اوراق اشاد۹ در سررسید

پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان سود و اصل اوراق اشاد۹ در سررسید

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد؛ پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان سود و اصل اوراق اشاد۹ در سررسید مدیرعامل فرابورس عنوان کرد که با تجارب حاصل از پذیرش و معامله اوراق دولتی در فرابورس ایران، امید است بتوان پیش از پیش ...