09150566946
محتوای اعتقاد
۱۸۴۱۳۵ 522x295 - تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۸

تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۸

در ادامه قسمت قبل بخوانید.... در قیاس با کد نرم افزاری این تغییر دیدگاه می تواند مانند یک خط اشتباه در سیستم ذهنی شما باشد که ان را یافته اید و با چیز درستی جایگزین می کنید.مردم معمولا این نوع ...