09150566946
محتوای اعتماد به نفس بیجا
۱۶۴۳۳۴ 1 522x295 - تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۲

تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۲

در ادامه قسمت ۳۱ بخوانید...     در هر حال در لحظه ای که کنترل عمل به دست خودشیفتگی است معامله گر در دردسر بدی می افتد.چرا که در این شرایط اعتماد به نفس بیجا  مانع از درک درست ریسک ...