09150566946
محتوای اعتماد به نفس بیش از حد
۱۶۵۲۴۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۱

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۳۱

در ادامه قسمت قبل بخوانید....   برندگان،بازندگان،رونق یا ورشکستگی   برای اینکه معامله گران بالاخره تسلیم بازار شوند و از آن خارج شوند یا اینکه شیوه موفقیت در آن را فرا بگیرند به زمان نیاز است.در این اثنا تعدادی از ...