09150566946
محتوای اعداد رند
522x295 - اعداد رند در بورس ایران و خارج

اعداد رند در بورس ایران و خارج

اثر اعداد رند     برای تکمیل مجموعه قواعد حرکات قیمتی، به بررسی اثر اعداد رند می‌پردازیم. پیدا کردن اعداد روندی که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، کار دشواری نیست. مهم نیست که دلیل اصلی واکنش بازار به این ...