09150566946
محتوای اعضای هیات مدیره
21774 1 522x295 - بازار به مسیر تحلیلی و عقلایی بازگشت

بازار به مسیر تحلیلی و عقلایی بازگشت

علی سعیدی در گفتگو با سنا: بازار به مسیر تحلیلی و عقلایی بازگشت عضو هیات مدیره بانک آینده، مجموعه اقداماتی را که هفته های اخیر در حاکمیت بازار سرمایه رخ داد، در بازگشت اعتماد به بازار اثرگذار دانست و گفت: ...