09150566946
محتوای الگوی مثلث انبساطی
1 1 522x295 - الگوی مثلث در بورس (تحلیل تکنیکال) چیست؟

الگوی مثلث در بورس (تحلیل تکنیکال) چیست؟

الگوی مثلث در بورس و انواع آن الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. از الگوهای مثلثی می‌توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، ...