09150566946
محتوای تحلیلگری در بازار سرمایه
23648 522x295 - بسیاری از سهام در بازار سرمایه ارزنده است

بسیاری از سهام در بازار سرمایه ارزنده است

حقانی نسب در گفتگو با سنا: بسیاری از سهام در بازار سرمایه ارزنده است رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف، بسیاری از سهام شرکت های بورسی را در وضعیت فعلی ارزنده ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون بخش عمده بازار ...