09150566946
محتوای تحلیل صنعت دارو
download 4 - تحلیل صنعت دارو

تحلیل صنعت دارو

تحلیل بنیادی صنعت دارو در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند. از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس ...