09150566946
محتوای تحلیل فمراد
images - خوب_است_بدانیم_که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

خوب_است_بدانیم_که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تحلیل کاربردی " هلالات " #خوب_است_بدانیم_که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ / بخش اول **ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری از امروز ساعت ۸ صبح آغاز شده است. ۱) دلار حواله سنا ۲۰٫۵۴۱ – ۲۰٫۷۲۸ تومان. اسکناس تهران ۲۲٫۱۹۰ تومان. ۲) در بورس ...