09150566946
محتوای تحلیل مجازی بورس
ImageHandler 2 522x295 - تحلیل‌های مجازی راهنمای مناسبی برای ورود به بورس نیست

تحلیل‌های مجازی راهنمای مناسبی برای ورود به بورس نیست

مدیرعامل فرابورس: مردم برای خرید سهام به صورت‌های مالی شرکت‌ها توجه کنند مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه روش آزاد سازی سهام عدالت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است، گفت: ۴۹ شرکت خصوصی شده به سهام عدالت ...