09150566946
محتوای تحولات سیاسی جهان
23297 522x295 - طعم صعود پاییزی با چاشنی دلار انفجاری

طعم صعود پاییزی با چاشنی دلار انفجاری

در گفتگوی سنا با تاجبر کارشناس بازار سرمایه مطرح شد؛ طعم صعود پاییزی با چاشنی دلار انفجاری عضو هیات مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار گفت: بازار سرمایه اعتقادی به حباب ایجاد شده نرخ دلار ندارد و ارزش گذاری قیمت سهام بر ...