09150566946
محتوای تخصیص سهام
ImageHandler 15 522x295 - پوشش ۱۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

پوشش ۱۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

هجدهمین عرضه اولیه فرابورس به یک شرکت سرمایه‌گذاری رسید پوشش ۱۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بازده این شرکت را نسبت به شاخص کل و شاخص سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه کرد و گفت: بازده پرتفو ...