09150566946
محتوای تدان_پکویر
download - کنفرانس خبری پکویر - تدان

کنفرانس خبری پکویر – تدان

مقدمه ⛰ شرکت " کویر تایر" در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ با نماد #پکویر وارد بازار سرمایه (بورس) شد و در گروه صنعت "لاستیک و پلاستیک" ؛ زیرگروه صنعت "تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی" قرار گرفت . تعداد کل سهام ۷۰۰ ...