09150566946
محتوای تدان_کطبس
images - کنفرانس خبری نماد کطبس - تدان

کنفرانس خبری نماد کطبس – تدان

مقدمه ⛰ شرکت " زغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ " در تاریخ ۸۲/۱۲/۲۷ با نماد کطبس وارد بازار سرمایه (بورس) شد و در گروه صنعت "استخراج زغال سنگ" ؛ زیرگروه صنعت "استخراج و انبار زغال سنگ سخت" قرار گرفت . تعداد کل ...