09150566946
محتوای ترس و طمع در بورس
111 1 - ترس و طمع در بورس

ترس و طمع در بورس

بازارهای مالی، ترس و طمع، سه ضلع مثلث ثروت یا ورشکستگی؟! شاید این توصیف، کمی بزرگنمایی به نظر برسد اما حقیقتی است که اغلب اوقات به حقیقت می‌پیوندد. تحت تأثیر قرار گرفتن توسط احساس ترس و طمع، می‌تواند اثرات مخرب ...