09150566946
محتوای ترس
۱۷۲۶۲۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۴۷

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۴۷

  در ادامه قسمت قبل بخوانید...   بیشتر اوقات معامله گران میزان ریسک در معاملات بعدی خود را بر اساس نتایج به دست آمده در چند معامله اخیر خود تعیین می کنند.اما در مورد معامله گران موفق موضوع به گونه ...
۱۷۲۵۲۶ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۳۵

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۳۵

در ادامه قسمت قبل بخوانید....   شما تنها هر آنچه را که باید می دیدید و با حضور در لحظه ،جزیی از جریان بازار بودید.وقتی شما در جریان باشید هیچ نیازی به تلاش کردن نیست زیرا هر آنچه که لازم ...