09150566946
محتوای سبدگردان
۲۳۹۳۳

رفع ابهام کارگزاران بانکی از مورد دو صندوق و تامین سرمایه/ موافقت با ۲۲سبدگردان

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد: رفع ابهام کارگزاران بانکی از مورد دو صندوق و تامین سرمایه/ موافقت با ۲۲سبدگردان معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره ابهام کارگزاران بانکی در مورد نحوه تملک سهام دو ...
۱۶۳۱۵

تاثیر مستقیم گشایش‌های اقتصادی بر رونق بورس

شمس عنوان کرد؛ تاثیر مستقیم گشایش‌های اقتصادی بر رونق بورس مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه معتقد است: تغییرات رویکردهای سیاسی تاثیر مثبتی در تعاملات بین‌المللی اقتصادی دارد که تاثیر مستقیمی بر رونق بازارسرمایه خواهد داشت. کوروش شمس در گفتگو با  پایگاه ...
ImageHandler (3)

پذیره‌نویسی صندوق با درآمد ثابت اعتماد داریک در فرابورس

از شنبه ۲۱ تیرماه به مدت ۵ روز کاری صورت می‌گیرد پذیره‌نویسی صندوق با درآمد ثابت اعتماد داریک در فرابورس صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک ۱۰۰ میلیارد تومانی است که حداقل باید ۱۰ میلیارد تومان آن در پذیره‌نویسی خریداری شود. ارکان ...