09150566946
محتوای ستاد انتخاباتی
images - تحلیل بازار  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰،تحلیل اخبار و صنایع

تحلیل بازار ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰،تحلیل اخبار و صنایع

تحلیل کاربردی  هلالات #خوب_است_بدانیم_که / ۲۵ اردیبهشت بخش اول ۱) بازار سرمایه هفته پیش رو را با دو تغییر جدید در دامنه نوسان و حجم مبنا آغاز می کند. ۲) روند احتمالی شاخص کل صعودی – روند احتمالی شاخص هم ...