09150566946
محتوای سرانه مصرف شیر
ImageHandler 2 522x295 - میزبانی فرابورس از اولین شرکت زراعی در سال ۹۹

میزبانی فرابورس از اولین شرکت زراعی در سال ۹۹

زملارد از زیرمجموعه‌‌های شستا در یک قدمی عرضه اولیه میزبانی فرابورس از اولین شرکت زراعی در سال ۹۹ قرار است ۱۵ درصد از کل سهام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر عرضه اولیه شود که ۳۹ میلیون سهم در دامنه ...