09150566946
محتوای سرانه مصرف شیر
ImageHandler

میزبانی فرابورس از اولین شرکت زراعی در سال ۹۹

زملارد از زیرمجموعه‌‌های شستا در یک قدمی عرضه اولیه میزبانی فرابورس از اولین شرکت زراعی در سال ۹۹ قرار است ۱۵ درصد از کل سهام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر عرضه اولیه شود که ۳۹ میلیون سهم در دامنه ...