09150566946
محتوای ۶۴ کشور
1010 522x295 - رشد بیش از ۹ درصدی تولید فولاد ایران

رشد بیش از ۹ درصدی تولید فولاد ایران

کارنامه ۹ ماه تولید فولاد در جهان منتشر شد؛ رشد بیش از ۹ درصدی تولید فولاد ایران کارنامه ۹ ماهه تولید فولاد در جهان از سوی انجمن جهانی فولاد منتشر شد که نشان می دهد ایران با رشد ۹ درصدی ...