09150566946
محتوای 7 باور غلط در سرمایه گذاری
photo 2021 08 11 09 18 40 522x295 - راه اندازی شرکت بسته بندی پسته

راه اندازی شرکت بسته بندی پسته

📋بسته بندی پسته در صادرات آن اهمیتی به سزا و تعیین کننده دارد و در بازارهای جهانی این صنعت جایگاه ویژه ای دارد . پسته ایران در صورتی می تواند هم چنان در جهان بی رقیب باشد که بتواند در ...
7 باور غلط در سرمایه گذاری

۷ باور غلط در سرمایه گذاری

این مقاله در قالب ۷ اشتباه نابخشودنی در سرمایه گذاری، از کتاب مارک تایر برگرفته شده است. اشتباه بزرگ اول: باور داشتن این موضوع که برای دست آوردن بازده‌های بیشتر باید حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کرد. واقعیت: سرمایه گذاران بسیار موفق ...