09150566946
محتوای ABC
ImageHandler 2 522x295 - ۶۹ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های بپیوند

۶۹ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های بپیوند

دومین شرکت نیروگاهی طی سال ۹۹ در فرابورس عرضه می‌شود ۶۹ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های بپیوند صدرا در بخش دیگری از این نشست خبری، دارایی‌هایی غیر جاری بپیوند را ۳ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال و درآمدهای غیر جاری ...