09150566946
محتوای adld
55555 522x295 - بررسی صنعت پتروشیمی

بررسی صنعت پتروشیمی

#پتروشیمی بررسی نمادهای #بوعلی ، #نوری ، #جم_پیلن ، #شاراک ، #آریا ، #جم ، #شغدیر، #شبصیر ، #پارس #شیران نشان می دهد که این شرکت ها مجموعا ۵۲درصد درآمد خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ رشد ...