09150566946
محتوای Book Building
IPO 1 522x295 -  عرضه اولیه | پذیره‌نویسی چه فرقی با عرضه اولیه سهام دارد؟

 عرضه اولیه | پذیره‌نویسی چه فرقی با عرضه اولیه سهام دارد؟

شرکت های سهامی عام چگونه بورسی می شوند؟ شرکت‌های سهامی عام برای بورسی شدن برای تامین قسمتی از سرمایه خود، اقدام به پذیره‌نویسی می‌کنند. آیا پذیر‌ه‌نویسی مشابه عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه است؟  آنچه در این مطلب می‌خوانید: ...