09150566946
محتوای CEL
celsius banner 522x295 - معرفی ارز دیجیتال سلسیوس (Celsius Network)

معرفی ارز دیجیتال سلسیوس (Celsius Network)

شبکه سلسیوس ( Celsius Network ) چیست ؟ شبکه سلسیوس یک بستر فناوری مالی یا Fintech است که حساب های پس از انداز با بهره ، وام گرفتن و پرداخت با دارایی های دیجیتال و فیات را ارائه می دهد ...