09150566946
محتوای Early Stage
ImageHandler 2 1 522x295 - صندوق جسورانه فعال در حوزه فین‌تک جذب سرمایه می‌کند

صندوق جسورانه فعال در حوزه فین‌تک جذب سرمایه می‌کند

طی پذیره‌نویسی در فرابورس به مدت ۱۰ روز صندوق جسورانه فعال در حوزه فین‌تک جذب سرمایه می‌کند مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر عمر این صندوق استارز را ۶ سال اعلام کرد و افزود: این صندوق یک میلیون واحد دارد ...