09150566946
محتوای hash
هش ریت شبکه بیت کوین

چین در حال از دست دادن هش ریت شبکه بیت کوین است

با وجود اینکه همچنان بخش عمده‌ای از هش ریت شبکه بیت کوین در چین مستقر است، داده‌های تازه نشان می‌دهد که این سهم در حال کاهش است. از سوی دیگر، آمریکا آهسته‌آهسته در حال بیشترکردن سهم خود در استخراج بیت ...