09150566946
محتوای ipo چیست ؟
ipo 522x295 - عرضه اولیه چیست ؟ چگونه آن را بخریم ؟

عرضه اولیه چیست ؟ چگونه آن را بخریم ؟

یکی از موضوعات مورد بحث در بازار بورس که برای سرمایه‌گذاران فعال در بورس اهمیت بسزایی دارد، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها است. تجربه نشان داده که بیش از ۹۰ درصد از عرضه اولیه‌هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده‌اند ...