09150566946
محتوای iran leader
68652 422 522x295 - رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده و تلویزیونی- متن سحنرانی رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده و تلویزیونی- متن سحنرانی رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده و تلویزیونی: نیروی قدس بزرگ‌ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه) در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با تشریح ...