09150566946
محتوای OHLC
121212 522x295 - معرفی نمودار OHLC

معرفی نمودار OHLC

نمودارهای OHLC نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW)  ا را  که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در ...