09150566946
محتوای Portfolio
112121 522x282 - پرتفوی سرمایه گذاری چیست؟

پرتفوی سرمایه گذاری چیست؟

پرتفو چیست؟ در زبان انگلیسی به آن Portfolio گفته میشود که به معنای پرتفو،پرتفوی یا سبد دارایی می باشد که این سبد دارای توسط سرمایه گذار خریداری می شود سبد دارایی شامل سهام ،اوراق مشارکت و اوراق قرضه و معادل ...