09150566946
محتوای Sharp Tools هندوستان
ImageHandler 2 2 522x295 - کشف قیمت ۳۷۴۰ ریالی هر سهم «کیا» در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط

کشف قیمت ۳۷۴۰ ریالی هر سهم «کیا» در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط

پنجمین شرکت SME روی تابلو معاملات رفت کشف قیمت ۳۷۴۰ ریالی هر سهم «کیا» در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط امروز در عرضه اولیه سهام «کیا» که به روش حراج در بازار SME رقم خورد، صرفا اشخاص حقوقی و سرمایه‌گذاران ...