09150566946
محتوای Stop Order
trading orders 522x295 - سفارش گروهی یا دسته ای در بازارهای مالی

سفارش گروهی یا دسته ای در بازارهای مالی

سفارش گروهی یا دسته‌ای به مجموعه‌ای از سفارشات گفته می‌شود که به صورت همزمان اجرا می‌شوند. این نوع سفارش باعث حفظ زمان می‌شود زیرا تمامی سفارشات خرید و فروش به صورت یک سفارش پردازش می‌شوند. در آمریکا سفارش گروهی فقط ...