09150566946
محتوای tdgjv k
8888888 522x295 - فیلتر نویسی چیست؟

فیلتر نویسی چیست؟

منظور از فیلتر چیست؟  به طور کلی کلمه فیلتر صرف‌نظر از نوع آن، به معنای پالایش، صاف کردن و جداکردن بخش­‌هایی از یک مجموعه است. با در نظر گرفتن این مفهوم، “فیلتر “در بورس به معنای جدا کردن تعدادی از ...