09150566946
محتوای The Puell Multiple
33521404 3318 b e1639927814990 522x295 - شاخص پوئل (The Puell Multiple)

شاخص پوئل (The Puell Multiple)

شاخص یا ضریب پوئل توسط شخصی به نام دیوید پوئل ایجاد شد. این شاخص نمایانگر این است که چه زمانی ماینرها برای کسب سود به دست آمده از همکاری در شبکه بیت کوین، به صورت دسته جمعی شروع به فروش ...